Risicobeheer

Als ondernemer heb je dagelijks te maken met verschillende bedrijfsrisico's. Gelukkig kun jij jouw bedrijf daartegen beschermen. Maar hoe ver ga je? Welke risico's durf je zelf te lopen en welke dek je af met een verzekering? 


Van der Doelen doet méér dan alleen verzekeren, onze slogan zegt het al. Wij richten ons ook op advies vanuit de Risicoanalyse.  


Risicobeheer

Het risicobeheer van Van der Doelen richt zich volledig op de onderneming, de ondernemer en de privéverzekeringen van de ondernemer.

Basis voor de advisering daarbij vormt de Risicoanalyse:

Wat zijn de risico's?

Welke preventie is de beste?

Welke risico's zijn zelf te dragen?

Welke risico's moeten worden overgedragen?


Tijdens een bezoek aan jouw bedrijf nemen we samen alle risico's door. Vervolgens geven we een gedegen advies over het voorkomen en/of bestrijden van deze risico's. Door preventieve maatregelen te nemen, hoeft een verzekering niet altijd noodzakelijk te zijn. 

  

Verzekeringen, premies en vergelijkingen

In de praktijk blijkt toch dat niet alle risico’s met zakelijk risicobeheer ondervangen kunnen worden. Om de risico's te verzekeren die je zelf niet kunt of wilt dragen, bieden wij een persoonlijk en helder advies aan. De keuzevrijheid die wij hebben, stelt ons in staat om écht onafhankelijk te vergelijken en te adviseren. Wij zoeken voor je net zo lang tot de meest gunstige verzekeringsoplossing gevonden is. Daarbij kijken we naar de premie die betaald zou moeten worden, maar vergelijken we de verzekeringen ook op hun voorwaarden. 


Geen provisie maar een abonnement

Om de kosten overzichtelijk te houden werken wij met risicobeheer niet op basis van provisie, maar met een abonnement. Hierin zijn alle periodieke kosten voor advies, service en eventuele schadebehandeling opgenomen. Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij de bepalingen van het abonnement voor het komende jaar besproken en ingevuld worden. Onderhoudsbezoeken zijn een vast onderdeel van het abonnement. Indien gewenst kunnen deze meerdee keren per jaar plaatsvinden. Hierbij worden de gemaakte afspraken gecontroleerd en een nieuwe Risicoanalyse gemaakt. Zodat het afgesproken risicobeheer altijd actueel is. 


Elke onderneming heeft zijn eigen, unieke situatie. Wat voor jou de beste oplossing zou zijn om risico's te beheersen, kunnen wij je zo niet zeggen. Daar komen we graag achter in een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. 


Meer informatie of een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op. Onze specialisten adviseren je graag!