Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onverwachte arbeidsongeschiktheid kan voor ondernemers vervelende gevolgen hebben. Als ondernemer kun je namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Daarom is het verstandig om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hiermee verzeker je je als ondernemer van inkomen bij ziekte of een ongeval.

 

Heb je een Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Dan kun je bij Van der Doelen kiezen uit twee opties:

 

Optie 1 : Compleet adviestraject inclusief concurrentievergelijking

Wat kun je hiervan verwachten?

 • Inventarisatie van je persoonlijke financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid;
 • Berekenen benodigd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid;
 • Bespreking van verschillende verzekeringsmogelijkheden;
 • Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten;
 • Aanvragen offerte(s) bij één of meer aanbieders (concurrentievergelijking);
 • Vergelijken offertes en adviseren over passend alternatief;
 • Aanvragen van de verzekering, inclusief begeleiding eventueel medisch keuringstraject;
 • Verzorgen van contact met de betrokken aanbieder teneinde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Aanvragen van voorlopige dekking;
 • Controleren van de opgestelde polis en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.


Prijs optie 1: € 495,00

 

Optie 2 : Zelf online uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij a.s.r. Verzekeringen

Voor wie is dit geschikt?

 • Je weet zelf welk bedrag je wil verzekeren
 • Je weet zelf hoeveel eigen risico je financieel kunt lopen voordat je een uitkering nodig hebt
 • Je weet tot welke eindleeftijd je een AOV wil afsluiten
 • Je weet welk product van a.s.r. wil afsluiten
 • Je wenst je alleen voor beroepsarbeidsongeschiktheid te verzekeren
   

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Wij maken met jou een persoonlijke afspraak van 1 uur bij ons op kantoor
 • In dit spreekuur kun je alle vragen stellen over het product en de dienstverlening van a.s.r. waarin wij enkel toelichting geven
 • Samen met jou begeleiden we de aanvraag online in bij a.s.r. Verzekeringen


Prijs optie 2 : € 195,00

 

Wat kun je van ons verwachten nadat jouw AOV via ons kantoor is afgesloten?

Voor beide opties bieden wij het volgende aan:

 • Periodieke controle, eens in de twee jaar, van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag, inclusief agendering van optierecht tot aanpassing verzekerd bedrag;
 • Agendering van contractstermijn teneinde tijdig mogelijkheden tot overstappen naar een andere aanbieder in beeld te brengen;
 • Schadebehandeling; Preventieve dienstverlening die niet alleen de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint maar juist helpt om betere resultaten te boeken *
  • Ondersteuning bij melding arbeidsongeschiktheid;
  • Ondersteuning bij contacten met arbeidsdeskundige en/of andere instanties;
  • Eventueel inschakeling rechtsbijstandsverzekeraar;
  • Begeleiding traject eventuele herkeuring;
  • Overleg standpuntbepaling aanbieder;
  • Controle uitkeringspercentage.
 • Preventieve dienstverlening die niet alleen de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint,maar juist helpt om betere resultaten te boeken*
  • Gesprek met een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige van a.s.r.*
  • Advisering omtrent combinatie Ziektekosten+ AOV *
  • Ondernemersprofiel *
  • Bedrijfsprofiel *
  • Gezondheidscheck * 

 

 

* Geldt alleen bij een product van a.s.r.

 

Prijs €27,50 per maand

 

Wist je dat je korting kunt krijgen op zowel je AOV als zorgpremie?
a.s.r. heeft speciaal voor ondernemers de Doorgaanverzekering ontwikkeld. Dit is een combinatie van een AOV en een zorgverzekering. Hierbij ligt de focus op preventieve zorgvergoedingen als een APK voor ondernemers, vergoedingen voor de griepprik en mindfulnesstrainingen, extra psychologische zorg en 21 fysiotherapiebehandelingen. De verzekeraar heeft er immers baat bij dat je gezond bent en blijft. Maar ook wordt de ondernemer thuis ondersteund met vergoedingen voor gezinshulp, extra kinderopvang en mantelzorgmakelaar.
 
 
In de rekenmodule hieronder bereken je snel en eenvoudig wat jouw mogelijkheden zijn voor een AOV, met of zonder zorg.