Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onverwachte arbeidsongeschiktheid kan voor ondernemers vervelende gevolgen hebben. Als ondernemer kun je namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Daarom is het verstandig om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hiermee verzeker je je als ondernemer van inkomen bij ziekte of een ongeval.